Tượng Phật Thích ca

  • Tượng Phật Thích ca

Giá tiền: Liên hệ

Tôn tượng Phật Thích ca theo lối Nhật Bản, sử dụng yếu tố văn hóa lịch sử Việt Nam là Rồng lá đề thời Lý, Sư tử vương Đại Việt. Tôn tượng cao tổng thể 1.17 mét, gỗ Hương

Sản phẩm khác

Live Chat


0903 039 390